יום חמישי, 19 ביוני 2008

התחלה

מילת תפל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מילת תפל היא מילה שאינה לקסיקלית, כלומר מילה שאינה קיימת בשפה מסוימת (למשל, המילים: "קחיל", "דרט" ו"מנגך" הן מילות תפל בעברית).

קריאה וכתיבה של מילות תפל תתבצע דרך המסלול הסב-לקסיקלי מכיוון שמילים אלו אינן מיוצגות בלקסיקון.

מילות תפל שנשמעות כמו מילים לקסיקליות נקראות מילים פסאודו-הומופוניות, המילה "סק" למשל היא פסאודו-הומופון מכיוון שזו מילת תפל שנשמעת כמו המילה הלקסיקלית "שק".

באנגלית קיימת הבחנה בין Nonword ל- Pseudoword. הראשונות אלו מילות תפל שאינן מצייתות לחוקי השפה, לעומתן Pseudoword אלו מילות תפל שאינן קיימות בשפה אך כן מצייתות לחוקיה.


השימוש במילות תפל

מילות תפל בהוראה
בהוראת קריאה עושים שימוש במילות תפל על מנת לוודא כי התלמידים קוראים את המילה המוצגת בפניהם באמצעות פענוח פונולוגי תקין ולא על ידי ניחוש.


מילות תפל ככלי אבחוני
מילות תפל יכולת לסייע באבחון קשיי קריאה, כתיבה או קשיים פונולוגיים.

קריאה - הקריאה של מילות תפל מתבצעת דרך המסלול הסב-לקסיקלי, כלומר באמצעות המרה מגרפמה לפונמה. סוגים שונים של דיסלקסיה ישפיעו על יכולת קריאת מילות התפל באופן שונה. בדיסלקסית שטח למשל לא יהיה קושי בקריאה של מילות תפל, ולעומת זאת בדיסלקסיה פונולוגית ובדיסלקסית עומק יהיה קושי רב בקריאת מילים אלו. הבחנות אלו מסייעות בזיהוי סוגים שונים של דיסלקסיות.
כתיבה - כתיבת מילות תפל מתבצעת דרך המסלול הסב-לקסיקלי באמצעות המרה פונמית-גרפמית. סוגים מסוימים של דיסגרפיה יכולים להוביל לביצוע שונה בכתיבת מילות תפל, כך למשל בדיסגרפיית שטח לא יהיה קושי בכתיבה של מילות תפל, בעוד שבדיסגרפיה פונולוגית, דיסגרפיית עומק ודיסגרפיית באפר נצפה לקשיים ביכולת לכתוב מילים אלו.
פונולוגיה - באבחון יכולות פונולוגיות ישנן מטלות שונות של חזרה ושיפוט שכוללות מילות תפל.

אין תגובות: